Punkty Edukacyjne

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne
przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Uczestnicy poszczególnych  warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.