Komitet Naukowy:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. Przemysław Oszukowski

Członkowie:

Prof. Grzegorz Bręborowicz (Poznań),
Prof. Krzysztof Cendrowski (Warszawa),
Prof. Krzysztof Czajkowski (Warszawa),
Dr Dorota Ćwiek (Szczecin),
Dr Grażyna Gebuza (Bydgoszcz),
Dr Ewa Grymer – Kulesza (Gdańsk),
Prof. Mariusz Grzesiak (Łódź),
Prof. Hubert Huras (Kraków),
Prof. Grażyna Iwanowicz-Palus (Lublin),
Prof. Witold Kędzia (Poznań),
Dr Jan Krekora (Łódź),
Prof. Michał Krekora (Łódź),
Prof. Anna Kwaśniewska (Lublin),
Dr Waldemar Krzeszowski (Łódź),
Prof. Rafał Kubiak (Łódź),
Prof. Bożena Leszczyńska – Gorzelak (Lublin),
Dr Tomasz Maciejewski (Warszawa),
Prof. Iwona Maroszyńska (Łódź),
Mec Agnieszka Nicia – Pelczarska (Łódź),
Prof. Marek Nowak (Łódź),
Prof. Andrzej Nowakowski (Warszawa),
Mgr Jolanta Parafiniuk (Łódź),
Prof. Beata Pięta (Poznań),
Dr Agnieszka Pięta-Dolińska (Łódź),
Prof. Krzysztof Preis (Toruń),
Prof. Lechosław Putowski (Lublin),
Mgr Maria Rabiej (Warszawa),
Prof. Stanisław Radowicki (Warszawa),
Prof. Maria Respondek – Liberska (Łódź),
Prof. Stefan Sajdak (Poznań),
Prof. Włodzimierz Sawicki (Warszawa),
Prof. Piotr Sieroszewski (Łódź),
Prof. Rafał Stojko (Katowice),
Prof. Jacek Suzin (Łódź),
Dr Łukasz Szeszko (Biała Podlaska),
Prof. Krzysztof Szyłło (Łódź),
Prof. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań),
Prof. Małgorzata Świątkowska – Freund (Toruń),
Dr Monika Tadros – Zins (Łódź),
Prof. Justyna Teliga – Czajkowska (Warszawa),
Prof. Mirosław Wielgoś (Warszawa),
Prof. Jacek Wilczyński (Łódź),
Prof. Hubert Wolski (Zakopane, Poznań),
Prof. Dariusz Wydra (Gdańsk),
Prof. Mariusz Zimmer (Wrocław),
Dr Katarzyna Zych-Krekora (Łódź),
Dr Agnieszka Żalińska (Łódź)