Opłata Konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

Lekarz – 500 zł (do 15 lutego 2024)
Lekarz – 550 zł (od 16 lutego 2024)
Lekarz – 600 zł (na miejscu – w miarę wolnych miejsc )

Położna, pielęgniarka – 300 zł

Impreza Towarzysząca
300 zł – koszt uczestnika
300 zł – osoba towarzysząca, uprawnia do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w sesjach naukowych
  2. teczkę z materiałami konferencyjnymi
  3. wstęp na wystawę medyczną
  4. certyfikat uczestnictwa
  5. całodzienne przerwy kawowe
  6. przerwę lunchową

OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
– z dopiskiem: Ginekologia Toruń 2024

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej
do dnia 15 lutego 2024r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po zakończeniu Konferencji.